.

شاخه ها

  فیلترهای فعال

  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل کن 1010
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  42,000,000 ریال -2,000,000 ریال 40,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 205 سینک گرانیتی سامکو کد 205
  حراج
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل شاخکدار 1012
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  42,000,000 ریال -2,000,000 ریال 40,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 202
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل شاخکدار 1011
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  42,000,000 ریال -2,000,000 ریال 40,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 209 سینک گرانیتی سامکو کد 209
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل سپری گرد 1013
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  42,000,000 ریال -2,000,000 ریال 40,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 208 سینک گرانیتی سامکو کد 208
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل سپری گرد 1014
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  42,000,000 ریال -2,000,000 ریال 40,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 201 سینک گرانیتی سامکو کد 201
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish استیل 1016
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال -2,000,000 ریال 43,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 203
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  55,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish استیل 1015
  -2,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال -2,000,000 ریال 43,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 207 سینک گرانیتی سامکو کد 207
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  29,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل سپری گرد 1014 بدون ترموکوپل
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سامکو کد 212 سینک گرانیتی سامکو کد 212
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  15,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل اپکس 1018
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  47,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 202 سفید رگه مشکی
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل اپکس 1017
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 202 مشکی اکلیلی
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل عروس 1020
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 202 مشکی رگه سفید
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل اپکس 1021
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 202 مشکی رگه طلا
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  55,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 203 مشکی اکلیلی
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  60,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک گرانیتی سیتکا Sitca کد 204 مشکی اکلیلی
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  13,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  60,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک ظرفشویی سامکو مدل SP-503 توکار سینک ظرفشویی سامکو مدل SP-503 توکار
  ‎−17%
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  50,000,000 ریال ‎−17% 41,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  49,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  سینک ظرفشویی سیتکا مدل SP-503 توکار سینک ظرفشویی سیتکا مدل SP-503 توکار
  ‎−17%
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  50,000,000 ریال ‎−17% 41,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  35,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل کن 1010
  -2,000,000 ریال
  40,000,000 ریال 42,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  1. نوع نصب:توکار
  2. ابعاد سینک:500 × 1160
  3. جنس سینک:گرانیت
  4. تعداد لگن:دو
  5. عمق لگن:180
  6. طرح...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل شاخکدار 1012
  -2,000,000 ریال
  40,000,000 ریال 42,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل شاخکدار 1011
  -2,000,000 ریال
  40,000,000 ریال 42,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل سپری گرد 1013
  -2,000,000 ریال
  40,000,000 ریال 42,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  اجاق گاز صفحه ای Otish مدل سپری گرد 1014
  -2,000,000 ریال
  40,000,000 ریال 42,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  اجاق گاز صفحه ای Otish استیل 1016
  -2,000,000 ریال
  43,000,000 ریال 45,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: استیل...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  55,000,000 ریال
  اجاق گاز صفحه ای Otish استیل 1015
  -2,000,000 ریال
  43,000,000 ریال 45,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: استیل...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  29,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 800
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:یک
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  30,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 87*51.5
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  15,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 480
  • جنس سینک:گرانیت
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  47,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: شیشه...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال

  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: استیل ضد...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال

   سیتکا sitca

  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • ...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: استیل ضد...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال

   سیتکا Sitca

  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • ...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  45,000,000 ریال
  • دارای دو سال گارانتی از تاریخ نصب
  • ابعادبیرونی: 86*50
  • تعداد شعله: پنج
  • رده مصرف انرژی: +A
  • جنس: استیل ضد...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال

   

  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • طرح...
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  55,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  32,000,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 1160
  • جنس سینک:گرانیت
  • تعداد لگن:دو
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  60,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  13,500,000 ریال
  • نوع نصب:توکار
  • ابعاد سینک:500 × 480
  • جنس سینک:گرانیت
  • عمق لگن:180
  • اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  60,000,000 ریال

  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  41,500,000 ریال 50,000,000 ریال
  • مختص کابینتهای دارای لبه رویه ی 3 و 5 سانتی...
   اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  49,000,000 ریال

  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه
  41,500,000 ریال 50,000,000 ریال
  • مختص کابینتهای دارای لبه رویه ی 3 و 5 سانتی...
   اضافه به علاقه مندی
   اضافه به مقایسه
  35,000,000 ریال

  اجاق گاز دو شعله شیشه ای استاندارد دارای رده انرری B 

  اضافه به علاقه مندی
  اضافه به مقایسه